Dzierżawa kopiarek

Home  >>  Oferta  >>  Dzierżawa kopiarek

e6e9283fa586db8agenDzierżawa to rozwiązanie, które sprawi, że nie będziesz potrzebował angażować środków inwestycyjnych na zakup sprzętu. Miesięczna opłata (czynsz) będzie jedynym wydatkiem jaki poniesiesz. Zawiera ona pewien limit kopii, który jest w cenie i po ewentualnym przekroczeniu limitu płacicie Państwo za faktycznie wykonane kopie.

Korzyści z dzierżawy :

 • Nie potrzebujesz środków na zakup sprzętu,
 • Nie ponosisz kosztów materiałów eksploatacyjnych i serwisu,
 • Masz możliwość planowania kosztów z wyprzedzeniem,
 • Otrzymujesz dokładną informację o ilości wykonanych kopii i wydruków,
 • Nie przejmujesz się utylizacją sprzętu – urządzenie jest naszą własnością i to nasz problem,
 • Opłata za dzierżawę jest kosztem uzyskania przychodu pomniejsza więc podatek dochodowy,
 • Nie musisz myśleć o długookresowej amortyzacji sprzętu,
 • Masz możliwość odkupienia urządzenia po atrakcyjnej cenie.

Przy dzierżawie urządzenia zapewniamy :

 • Bezpłatną pełną opiekę serwisową (naprawy, konserwacje i przeglądy),
 • Bezpłatne materiały eksploatacyjne (tonery, bębny, części i podzespoły),
 • Bezpłatny dowóz materiałów eksploatacyjnych,
 • Bezpłatny sprzęt zastępczy w przypadku poważniejszej awarii.

Całkowite koszty miesięcznie:

 • Wariant limitowy:

Urządzenie kolorowe

Urządzenie czarnobiałe
Abonament – 200,00 zł netto,do wykorzystania: 2000 kopii czarnobiałych / 200 kopii kolorowychpo wykorzystaniu limitu koszt wydruku wynosi:0,05 zł netto za stronę czarnobiałą A4 / 0,30 zł netto za stronę kolorową A4 Abonament – 100,00 zł netto,do wykorzystania:1500 kopii czarnobiałychpo wykorzystaniu limitu koszt wydruku wynosi:0,05 zł netto za stronę czarnobiałą A4
Abonament – 150,00 zł netto,do wykorzystania:1000 kopii czarnobiałych / 200 kopii kolorowychpo wykorzystaniu limitu koszt wydruku wynosi:

0,05 zł netto za stronę czarnobiałą A4 / 0,30 zł netto za stronę kolorową A4

 • Wariant przebiegowy:

Urządzenie kolorowe

Urządzenie czarnobiałe

Abonament – 1,00 zł netto,przy min. wydruku1000 kopii czarnobiałych po0,05 zł netto za stronę czarnobiałą A4

1000 kopii kolorowych po

0,30 zł netto za stronę czarnobiałą A4

po wykorzystaniu limitu koszt wydruku wynosi:

0,05 zł netto za stronę czarnobiałą A4 / 0,30 zł netto za stronę kolorową A4

Abonament – 1,00 zł netto,przy min. wydruku5000 kopii czarnobiałych po0,05 zł netto za stronę czarnobiałą A4